Oferta

Dochody zagraniczne

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla Polaków osiągających dochody z różnych źródeł zagranicznych i osób zagranicznych osiągających dochody w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO, stosowanie konwencji MLI, procedura MAP, wymiana informacji podatkowych między państwami.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania
  • Zastosowanie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania MLI, konwencja wielostronna UE, prawo Unii Europejskiej
  • Ustalenie rezydencji podatkowej osób przebywających za granicą
  • Ustalenie miejsca opodatkowania wszelkich rodzajów dochodów
  • Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
  • Konflikt rezydencji
  • Zmiana rezydencji
  • Ustalenie obowiązków podatkowych w Polsce i pomoc w ich realizacji
 • Działalność gospodarcza za granicą
 • Pracownicy transgraniczni
  • Praca dla zagranicznego pracodawcy
  • Praca dla polskiego pracodawcy za granicą
  • Praca zagranicznego pracownika w Polsce
  • Praca na statkach, pokładach samolotów
 • Inne dochody
  • Emerytury zagraniczne
  • Dywidendy
  • Ddsetki
  • Należności licencyjne
  • Składniki majątku, nieruchomości
 • Spadki i darowizny zagraniczne
 • Wymiana informacji podatkowych między państwami FATCA, CRS
 • MAP, procedura wzajemnego porozumiewania się
 • Wsparcie przed polskimi organami podatkowymi
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w obszarze prawa podatkowego międzynarodowego


Sukcesja rodzinna

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych osiągających dochody z rożnych źródeł na terytorium kraju.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Wszystkie źródła przychodów
 • Dochody osobiste
 • Kontrakty menadżerskie
 • Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej
 • Działalność gospodarcza
 • Prawa majątkowe różne i kapitały pieniężne
 • Działalność rolnicza


Nieruchomości
i majątek

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i prawnego we wszystkich sprawach związanych z posiadanym majątkiem. Pomagamy ukształtować relacje majątkowe w rodzinie takie jak przekazanie majątku, przekazanie firmy, wspólne przedsięwzięcia pomiędzy członkami rodziny. Pomagamy też ukształtować relacje partnerskie i dotyczące majątku osobistego.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Relacje majątkowe małżeńskie
 • Relacje majątkowe partnerów
 • Spadki i darowizny
 • Zbycie i nabycie majątku
 • Ulga mieszkaniowa
 • Wynajem składników majątku
 • Umowy pożyczek
 • Przekazanie firmy, sukcesja


Postępowania podatkowe

Reprezentujemy osoby fizyczne przed organami skarbowymi we wszystkich sprawach podatkowych. Występujemy przed organami jako profesjonalny pełnomocnik, co gwarantuje naszym klientom pełną ochronę ich praw w toczącym się postępowaniu.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Wezwania z organów skarbowych w różnych sprawach
 • Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji ORD-IN
 • Postępowania podatkowe przed organami skarbowymi
 • Postępowania sądowo-administracyjne WSA, NSA
 • Wezwania z organów skarbowych innych państw