Oferta

Dochody zagraniczne

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla Polaków osiągających dochody z różnych źródeł zagranicznych i osób zagranicznych osiągających dochody w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO, stosowanie konwencji MLI, procedura MAP, wymiana informacji podatkowych między państwami.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Ustalenie rezydencji podatkowej
 • Miejsce i sposób opodatkowania dochodu
 • Dochody z pracy i emerytury
 • Stypendia i dotacje
 • Spadki i darowizny
 • Działalność gospodarcza za granicą
 • Sprzedaż majątku


Majątek i dziedziczenie

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego i prawnego we wszystkich sprawach związanych z posiadanym majątkiem. Pomagamy ukształtować relacje majątkowe w rodzinie takie jak przekazanie majątku, przekazanie firmy, wspólne przedsięwzięcia pomiędzy członkami rodziny. Pomagamy też ukształtować relacje partnerskie i dotyczące majątku osobistego.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Relacje majątkowe małżeńskie
 • Relacje majątkowe partnerów
 • Spadki i darowizny
 • Zbycie i nabycie majątku
 • Ulga mieszkaniowa
 • Wynajem składników majątku
 • Umowy pożyczek
 • Przekazanie firmy, sukcesja


Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym

Reprezentujemy osoby fizyczne przed organami skarbowymi we wszystkich sprawach podatkowych. Występujemy przed organami jako profesjonalny pełnomocnik, co gwarantuje naszym klientom pełną ochronę ich praw w toczącym się postępowaniu.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Wezwania z organów skarbowych w różnych sprawach
 • Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji ORD-IN
 • Postępowania podatkowe przed organami skarbowymi
 • Postępowania sądowo-administracyjne WSA, NSA
 • Wezwania z organów skarbowych innych państw


Dochody w Polsce

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych osiągających dochody z rożnych źródeł na terytorium kraju.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • Wszystkie źródła przychodów
 • Dochody osobiste
 • Kontrakty menadżerskie
 • Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej
 • Działalność gospodarcza
 • Prawa majątkowe różne i kapitały pieniężne
 • Działalność rolnicza