Ulga abolicyjna

 

Ulga abolicyjna

Dla osób fizycznych, które:
 • są rezydentami polskimi
 • uzyskują dochody wymienione w ustawie, np. w ramach stosunku pracy
 • uzyskują dochody na terytorium kraju, z którym Polska zawarła UPO zakładającą zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia
 • umożliwia niwelowanie różnicy w wysokości podatku do zapłaty wynikającej z zastosowania dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania
 • stanowi odliczenie od podatku należnego obliczonego według skali podatkowej
 • wpływa na kwotę podatku do zapłaty w Polsce
 • weryfikacja prawa do zastosowania ulgi abolicyjnej przez klienta
 • przedstawienie konsekwencji u klienta, które się wiążą z zastosowaniem ulgi
 • przedstawienie sposobu obliczania ulgi
 • określenie sposobu wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym
 

Zastosowanie
ulgi
abolicyjnej

Dla osób fizycznych, które:
 • chcą się dowiedzieć, czy mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej
 • chcą poznać mechanizm obliczania ulgi abolicyjnej
 • chcą się dowiedzieć, w jaki sposób wykazuje się ulgę abolicyjną w zeznaniu rocznym
 • wysokość kwoty możliwej do odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej
 • umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującą między poszczególnymi krajami
 • źródło uzyskiwanych dochodów
 • zmiany w regulacjach prawnych w zakresie ulgi abolicyjnej na przestrzeni lat
 • wyłączenia dotyczące zastosowania ulgi abolicyjnej
 • analiza możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej u klienta przy uwzględnieniu UPO - przedstawienie sposobu obliczania ulgi
 • porady dotyczące ulgi abolicyjnej, w których przedstawione są konkretne odpowiedzi na zadane pytania