RTU, RSU,
opcje na akcje

 

Analiza powstawania przychodu

Dla osób fizycznych, które:
 • posiadają w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy
 • osiągają za granicą dochody z tytułu umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, zysków kapitałowych, nieruchomości
 • uczestniczą w szeroko rozumianych programach motywacyjnych (opcyjnych, akcyjnych) organizowanych przez zagranicznych pracodawców, zleceniodawców, kontrahentów
 • na stosunek prawny między uczestnikiem a organizatorem programu motywacyjnego (np. umowa o pracę, B2B)
 • na klasyfikację RSU, Vesting RSU, RTU, stock option, opcji na akcje, akcji itp.
 • na momenty, które należy rozważyć pod kątem wystąpienia przychodu w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym
 • na analizę obowiązków, jakim podlegają Polacy uczestniczący w zagranicznych programach motywacyjnych
 • analiza umów dotyczących uczestnictwa w programach motywacyjnych
 • weryfikacja programu motywacyjnego pod kątem przepisów ustawy PIT
 • analiza wystąpienia przychodów w kontekście uczestnictwa w programach motywacyjnych
 • weryfikacja momentu powstania przychodu w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
 

Opodatkowanie zdarzeń wynikających z uczestnictwa w programie motywacyjnym

Dla osób fizycznych, które:
 • posiadają w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy
 • osiągają za granicą dochody z tytułu umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, zysków kapitałowych, nieruchomości
 • uczestniczą w szeroko rozumianych programach motywacyjnych (opcyjnych, akcyjnych) organizowanych przez zagranicznych pracodawców, zleceniodawców, kontrahentów
 • chcą poznać konsekwencje podatkowe wynikające z uczestnictwa w programach motywacyjnym (np. realizacja opcji, zbycie akcji)
 • na miejsce opodatkowania dochodów w kontekście rezydencji podatkowej
 • na ustalenie źródła powstania przychodu
 • na możliwość pomniejszenia przychodu o poniesione koszty
 • na możliwość zbycia nabytych opcji/akcji
 • ustalenie rezydencji podatkowej klienta
 • weryfikacja programu motywacyjnego pod kątem przepisów ustawy PIT
 • wskazanie źródła powstania przychodu
 • analiza miejsca powstania dochodu pod kątem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • analiza kosztów pomniejszających przychód
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi