Polski ład

 

Abolicja Podatkowa
– przejściowy ryczałt od dochodów
– repatriacja kapitału

Dla podatników, którzy:
 • działali celowo na niekorzyść fiskusa zatajając własne dochody,
 • zatajali źródła swoich dochodów,
 • wdrożyli międzynarodowe struktury optymalizacji podatkowej
 • osiągnęli dochody na skutek nierzeczywistej rezydencji podatkowej
 • błędnie zastosowali umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • charakter jednorazowy,
 • stawka: 8% dochodu nieopodatkowanego,
 • poprzez złożenie wniosku od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
 • analiza przypadku klienta,
 • sporządzenie wniosku o zastosowanie przejściowego ryczałtu od dochodów,
 • sporządzenie wniosku o anonimową opinię wydawaną przez Radę do Spraw Repatriacji Kapitału.
 

Ulga
na powrót

Dla osób fizycznych, które:
 • zmieniły rezydencję podatkową na polską,
 • powróciły zza granicy po okresie co najmniej 3 lat,
 • posiadają certyfikat rezydencji.
 • charakter jednorazowy,
 • w okresie 4 lat od powrotu do Polski,
 • odliczenie od podatku w wysokości 50% podatku należnego za poprzedni rok,
 • możliwość wyboru korzystnej dla podatnika kwoty bazowej do odliczenia.
 • analiza przypadku klienta,
 • ustalenie rezydencji podatkowej,
 • przygotowanie opinii dotyczącej zastosowania ulgi.
 

Polski rezydent
w zarządzie
spółki zagranicznej

Dla podatników, którzy mają miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd w Polsce oraz:
 • należą do organu zarządzającego, kontrolnego lub stanowiącego spółki nieposiadającej siedziby na terytorium Polski lub
 • prowadzą bieżące sprawy spółek zagranicznych (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
 • przyjmuje się, że faktyczny zarząd spółki zagranicznej znajduje się w Polsce
 • spółka zagraniczna będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce
 • spółka zagraniczna będzie zobowiązana do zapłaty polskiego podatku CIT
 • analiza przypadku klienta,
 • przygotowanie wniosku o wydanie opinii,
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi.
 

Opinia
o stosowaniu
preferencji
- UPO
- WHT

Dla podatnika, płatnika lub podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.
 • ocena organu dotycząca możliwości stosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
 • ocena organu dotycząca możliwości niepobrania podatku zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • analiza przypadku klienta,
 • ustalenie rezydencji podatkowe,
 • przygotowanie opinii dotyczącej zastosowania ulgi.
 

Ryczałt
od zagranicznych przychodów
osób przenoszących
miejsce zamieszkania
do Polski

Dla osób fizycznych, które:
 • zmieniły rezydencję podatkową na polską,
 • przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych przed zmianą rezydencji nie były polskimi rezydentami,
 • posiadają certyfikat rezydencji.
 • opodatkowanie ryczałtem w wysokości 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych
 • obowiązek poniesienia wydatków określonych w ustawie w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym
 • opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych z możliwością rezygnacji z takiej formy opodatkowania
 • przychodów nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych
 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • analiza możliwości zastosowania preferencji przez klienta w poszczególnych latach
 • przygotowanie oświadczenia wyboru lub rezygnacji z ryczałtu
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi