Dochody zagraniczne

 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych

Dla osób fizycznych, które:
 • posiadają w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy
 • osiągają za granicą dochody z tytułu umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, zysków kapitałowych, nieruchomości
 • analiza miejsca opodatkowania uzyskiwanych dochodów
 • analiza dotycząca możliwości zastosowania odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania
 • analiza obowiązków, jakim podlegają Polacy uzyskujący dochody za granicą
 • analiza przypadku klienta
 • ustalenie rezydencji podatkowej klienta
 • ustalenie miejsca opodatkowania dochodu klienta
 • analiza zasadności ulg podatkowych u klienta
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi
 

Dochody uzyskiwane w ramach pracy zdalnej

Dla osób fizycznych, które:
 • wykonują pracę zdalnie na rzecz zagranicznego pracodawcy, zleceniodawcy lub kontrahenta
 • uzyskują dochody z tytułu umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej
 • ustalenie miejsca opodatkowania dochodu klienta
 • konieczność zidentyfikowania podmiotu będącego płatnikiem
 • określenie sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
 • analiza sposobu wykazywania dochodów z pracy zdalnej w zeznaniu rocznym
 • ustalenie sposobu opodatkowania dochodu uzyskiwanego w ramach pracy zdalnej
 • analizę dochodów w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • przygotowanie opinii prawnopodatkowej w zakresie obowiązków płatnika
 • przeprowadzenie analizy sposobu rozliczenia podatku dochodowego
 

Rozliczenie dochodów zagranicznych

Dla osób fizycznych, które:
 • uzyskują dochody zagraniczne w jednym lub kilku krajach lub
 • zmieniły rezydencję podatkową lub
 • uzyskują dochody w innym kraju niż małżonek
 • analiza sposobu opodatkowania i wykazywania dochodów zagranicznych
 • analiza możliwości rozliczenia dochodów zagranicznych wspólnie z małżonkiem
 • analiza możliwości skorzystania z ulg podatkowych
 • porada w zakresie przedstawienia obowiązków podatnika i płatnika przy rozliczaniu dochodów zagranicznych
 • wskazanie formularzy podatkowych niezbędnych do wypełnienia przez klienta
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi