Dochody obcokrajowców
w Polsce

 

Opodatkowanie dochodów obcokrajowców

Dla osób fizycznych (obcokrajowców), które:
 • posiadają w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy
 • osiągają w Polsce dochody z tytułu umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, zysków kapitałowych, nieruchomości
 • analiza miejsca opodatkowania uzyskiwanych dochodów
 • analiza dotycząca możliwości zastosowania odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania
 • analiza obowiązków, jakim podlegają obcokrajowcy uzyskujący dochody w Polsce
 • analiza przypadku klienta
 • ustalenie rezydencji podatkowej klienta
 • ustalenie miejsca opodatkowania dochodu klienta
 • projektowanie optymalnych podatkowo systemów wynagrodzeń
 • analiza zasadności ulg podatkowych u klienta
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi
 

Obowiązki obcokrajowców uzyskujących dochody w Polsce

Dla podmiotów, które:
 • są obcokrajowcami i osiągają dochody w Polsce lub
 • są pracodawcami, zleceniodawcami lub kontrahentami osób, które są obcokrajowcami i osiągają dochody w Polsce
 • konieczność przeprowadzenia analizy czy powstał obowiązek wykazania dochodów obcokrajowców w Polsce
 • analiza obowiązków podatnika i płatnika w związku z uzyskiwaniem przez obcokrajowców dochodów w Polsce
 • analiza obowiązków, jakim podlegają obcokrajowcy uzyskujący dochody w Polsce
 • ustalenie miejsca opodatkowania dochodu klienta
 • reprezentacja klienta przed organami podatkowymi
 • zabezpieczenie ryzyka podatkowego
 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej
 

Rozliczenie dochodów obcokrajowców w Polsce

Dla podmiotów, które:
 • są obcokrajowcami i osiągają dochody w Polsce lub
 • są pracodawcami, zleceniodawcami lub kontrahentami osób, które są obcokrajowcami i osiągają dochody w Polsce
 • konieczność przeprowadzenia analizy sposobu wykazania dochodów obcokrajowców w Polsce
 • analiza obowiązków podatnika i płatnika w związku z rozliczeniem uzyskiwanych przez obcokrajowców dochodów w Polsce
 • analiza prawa do zastosowania odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania
 • ustalenie podmiotu będącego płatnikiem
 • określenie sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
 • wskazanie formularzy zeznań rocznych niezbędnych do wypełnienia przez klienta
 • wsparcie przed polskimi organami podatkowymi