O Firmie

Tax Action


Tax Action jest kancelarią butikową,
która specjalizuje się w międzynarodowym doradztwie podatkowym
dla osób fizycznych.

Ofertę kancelarii Tax Action kierujemy do osób fizycznych, które uzyskują dochody zagraniczne, do których mają zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne akty prawne podatkowego prawa międzynarodowego. Nasze usługi dedykowane są osobom:

 • będącym polskimi rezydentami podatkowymi, przebywającymi stale lub czasowo za granicą i osiągającymi dochody ze źródeł zagranicznych
 • będącym rezydentami podatkowymi innego kraju, osiągającymi dochody w Polsce na zasadach ograniczonego obowiązku podatkowego
 • obcokrajowcom przebywającym w Polsce i osiągającym dochody w Polsce
 • przebywającym w Polsce i uzyskującym dochody od firm i podmiotów zagranicznych

Poznajmy się!


Stawiamy na specjalizację. Pomagając naszym Klientom łączymy wiedzę i doświadczenie z energią pozwalającą na efektywne rozwiązanie nawet najbardziej złożonych spraw. Szukamy optymalnych rozwiązań, ograniczamy ryzyko i zabezpieczamy prawnie naszych Klientów, tworząc tym samym realną wartość.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji podatkowej w Polsce.

Stanowimy alternatywę dla korporacyjnych firm doradczych, ponieważ kładziemy nacisk na indywidualne podejście do klienta. Jako kancelaria butikowa specjalizujemy się w międzynarodowym prawie podatkowym, dzięki czemu świadczymy usługi międzynarodowego doradztwa podatkowego najwyższej jakości.

Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej współpracy stanowią niezbędny element w drodze do sukcesu.


 

Obszary naszej praktyki


 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • ustalenie konsekwencji zmiany rezydencji podatkowej
 • analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
 • analiza konwencji wielostronnej (MLI)
 • analiza innych aktów międzynarodowego prawa podatkowego
 • ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania dochodów
 • ustalenie źródła uzyskiwanego dochodu
 • ustalenie sposobu opodatkowania dochodu uzyskiwanego w ramach pracy zdalnej
 • analiza możliwości skorzystania z ulg podatkowych
 • analiza wystąpienia przychodów w kontekście uczestnictwa w programach motywacyjnych
 • przygotowanie wniosków o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej
 • postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne

OFERTA KONTAKT

Tax Action.


Międzynarodowe doradztwo podatkowe dla osób fizycznych

Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa oraz niesienie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów podatkowych. Bogate doświadczenie naszych ekspertów uzyskane dzięki wieloletniej pracy, pozwala nam stworzyć rzeczywistą wartość dla klientów oraz rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane sprawy.

Poznajmy się!


Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianego prawa podatkowego i finansowego. Celem naszej działalności jest wspieranie Klientów indywidualnych poprzez świadczenie usług doradczych na najwyższym poziomie.

Pomagając naszym Klientom łączymy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z energią pozwalającą na efektywne wspieranie najbardziej wymagających przedsięwzięć. Szukamy optymalnych rozwiązań, ograniczamy ryzyko i zabezpieczamy prawnie naszych Klientów.

Wierzymy, że relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartej współpracy stanowią niezbędny element w drodze do sukcesu.


OFERTA KONTAKT